website software

KREDYTBEZZABEZPIECZEN.PL

Nawet do 1 000 000 zł
BEZ MATERIALNYCH ZABEZPIECZEŃ

Prowadzisz działalność gospodarczą i poszukujesz zaufanego finansowania?

KOMFORT FINANSOWY BEZ ZABEZPIECZEN

Jako agent NOTUS FINANSE S.A. współpracuję z
25 bankami i instytucjami pozabankowymi oraz mogę zaoferować pełną gamę instrumentów finansowych firmom z różnych segmentów z różnymi potrzebami

Legenda

OBROTY - Maksymalne obroty roczne firmy, dla której skierowany jest produkt w mln
OKRES DG - Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej w miesiącach
WKŁAD WŁ - Wymagany wkład własny
MIN KWOTA - Minimalna kwota kredytu w PLN
MAX KWOTA - Maksymalna kwota kredytu w PLN
OKRES KRED - Okres kredytowania w miesiącach
ZABEZP - Wymagane zabezpieczenie spłaty kredytu

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.

500 000 pln

Kredyt w rachunku bieżącym

Oprocentowanie naliczane jest tylko za wykorzystaną kwotę kredytu


CEL: realizacja zobowiązań i finansowania bieżącej działalności firmy
OPŁATY I PROWIZJE:
✔ oprocentowanie naliczane jest tylko za kwotę kredytu, którą wykorzystasz
✔ brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
✔ za udzielenie [1] / podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym [2]: od 0 % do 5% kwoty kredytu
✔ prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu:
  - 0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu
  - 3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu
✔ prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku bieżącym przed upływem 12 miesięcy od
   daty zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit: 2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany
✔ ubezpieczenie Spłaty Kredytu (USK) w Rachunku Bieżącym (ubezpieczenie opcjonalne) [3]
[1] prowizja za udzielenie – 1-5% (od 0% w przypadku przystąpienia do USK)
[2] prowizja za podwyższenie limitu liczona jest od kwoty o którą podwyższany jest limit
[3] opłata naliczana z góry w każdą miesięcznicę aktywacji ubezpieczenia
Czas: decyzja kredytowa w 48h od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy .
Przepływy przez konto: wymagane, zgodnie z deklaracją we wniosku i zapisach w umowie.

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
1106 lub 12 miesięcy010 000500 00012brak

200 000 zł

Pożyczka dla firm

3 miesiące wakacji od spłaty rat kapitałowych

CEL: dowolny
OPŁATY I PROWIZJE:
✔ 3 miesiące wakacji od spłaty rat kapitałowych, tylko odsetki
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
✔ prowizja za udzielenie pożyczki: od 0% do 5% kwoty kredytu
✔ prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki: 2% min. 100 zł
✔ marża negocjowana + WIBOR 3M
✔ (opcjonalnie) Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm : 0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu
   (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie) - w zamian możliwość zejścia z prowizji do 1% lub z marży
✔ (opcjonalnie) Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w
   szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) :
   0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)
 
Czas: decyzja kredytowa w 48h od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy .

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
21012010 000200 000max 84 miesiącebrak

500 000 zł na remotny dla Wspólnot Mieszkaniowych

Kredyt obrotowy ratalny

Okres kredytowania - do 120 miesięcy


CEL:
✔ kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć remontowych mających na celu modernizację lub odnowienie infrastruktury technicznej 
✔ w zasobach mieszkaniowych Kredytobiorcy, dotyczącej części wspólnej nieruchomoścć
✔ wspólnota mieszkaniowa środki z kredytu może przeznaczyć na inwestycje remontowe lub modernizacyjne części wspólnych budynku
✔ mogą to być m.in. wymiana instalacji CO, docieplenie budynku, wymiana wind czy remont klatki schodowej

OPŁATY I PROWIZJE: 
✔ prowizja za rozpatrzenie wniosku 0zł
✔ prowizja za uruchomienie od 0% do 5%
✔ marża od 2,5% - stała w całym okresie kredytu
✔ prowizja za wcześniejszą spłatę - 0zł

ZABEZPIECZENIA: 
✔ przelew wierzytelności Kredytobiorcy od członków Wspólnoty mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz remontowy
✔ przelew wierzytelności Kredytobiorcy od członków Wspólnoty mieszkaniowej z tytułu wpłat na fundusz czynszowy
✔ cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej
✔ pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym

Czas: decyzja kredytowa do 7 dni

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
3brak limitów24od 0% do 10%-500 000do 120 miesięcyniematerialne

400 000 zł - 500 000 zł

Dla Profesjonalistów

Uproszczona procedura
Okres kredytowania - do 120 lub 144 miesięcy

CEL: dowolny cel na rozwój działalności gospodarczej, także na refinansowanie zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i oraz na osoby fizyczne
> technik dentystyczny, farmaceuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, protetyk, psycholog, architekt, inżynier budownictwa,   
   kierownik budowy, geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, tłumacz przysięgły, optyk, informatyk, dostępny jest kredyt na kwotę do
   400 000 zł z okresem kredytowania do 120 miesięcy.
> biegły rewident, księgowy, doradca podatkowy, prawnik, radca prawny, notariusz, adwokat, weterynarz, lekarz, dentysta dostępny jest kredyt na kwotę
   do 500 000 zł z okresem kredytowania do 144 miesięcy.
OPŁATY I PROWIZJE:
✔ min prowizja: 2%
✔ min marża 4% + WIBOR 3M
✔ prowizja za wcześniejszą spłatę 3%
Czas: decyzja kredytowa 3-5 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy

ZABEZPIECZENIE:
✔ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
✔ nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami w Banku

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
4524010 000500 000120/144 miesiąceniematerialne

250 000 zł / 400 000 zł w ramach de minimis

Kredyt obrotowy nieodnawialny o ustalonym harmonogramie spłat w miesięcznych ratach

W kredycie z gwarancją de minimis BGK oprocentowanie kredytu jest niższe niż w ofercie niezabezpieczonej

Kredyt o ustalonym harmonogramie spłat do 250 000 zł nie wymaga zabezpieczenia, natomiast kredyt do kwoty 400 000 zł zabezpieczony jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancją de minimis). Wszystkie formalności załatwiane za pośrednictwem Banku bez konieczności kontaktu z BGK. 
Uzyskanie kwoty max uzależnione jest od Przychodu/Dochodu/Kategorii ryzyka.
Środki z kredytu, pomniejszone o prowizję za jego przyznanie, oraz za ewentualne ubezpieczenie Bank przelewa na rachunek bieżący Klienta w Banku.
Kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych (ostatni, roboczy dzień miesiąca) – raty są zawsze malejące. 
Rata jest automatyczne pobierana z rachunku bieżącego Klienta w RBPL.

CEL: przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

OPŁATY I PROWIZJE:
✔ oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża banku
✔ prowizja - od 2,5%W kredycie z BGK oprocentowanie kredytu jest niższe niż w ofercie niezabezpieczonej
✔ wcześniejsza spłata - 3%, min. 500 PLN od spłacanej kwoty

OBROTY:
Pełna księgowość - od 50 000 PLN do 4 000 000 PLN
Uproszczona księgowość - od 50 000 PLN do 6 000 000 PLN
Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej: 18 miesięcy , Profesjonaliści 12 miesięcy
OKRES KREDYTOWANIA: 60-84 mce (zależy od scoringu)

Czas: decyzja kredytowa w 3 dni od momentu przekazania kompletu dokumentów i informacji do analizy

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
5a50 000-6 000 00012 /18 miesięcy030 000250 00060-84 miesiącebrak
5b50 000-6 000 00012 /18 miesięcy030 000400 00060-84 miesiąceGwarancja BGK

OFERTA DLA FIRM BEZ ZDOLNOŚCI W BANKACH

Kredyt ratalny

Jeżeli BIK w miarę przyzwoity (nie ma wypowiedzeń windykowanych) wstępna decyzja - do 60 min, ostateczna decyzja do 24h!

CEL: dowolny przeznaczony na finansowanie bieżącej lub inwestycyjnej działalności gospodarczej

DLA KOGO:
a. Biała branża - lekarze, stomatolodzy, weterynarze, NZOZ (osoba fizyczna, S.C., Sp. Jawna, Sp z o.o.)
b. Doradca podatkowy, biuro rachunkowe, biegły rewident (osoba fizyczna, S.C., Sp. Jawna, Sp z o.o.)
c. Adwokat, radca prawny, notariusz (osoba fizyczna, S.C., Sp. Jawna, Sp z o.o.)
d. Wszystkie firmy (w formach: osoba fizyczna, S.C., Sp. Jawna, Sp z o.o.)
e. Wszystkie firmy

OPŁATY I PROWIZJE:
✔ a, Przykład: koszt pełny - 100 000 PLN na 60 m-cy = 84 237,63 PLN. Rocznie - 16 847,52 PLN, miesiecznie 1 403,96 PLN, dziennie ok 47 PLN
✔ b, Przykład: koszt pełny - 100 000 PLN na 60 m-cy = 84 237,63 PLN. Rocznie - 16 847,52 PLN, miesiecznie 1 403,96 PLN, dziennie ok 47 PLN
✔ c, Przykład: koszt pełny - 100 000 PLN na 60 m-cy = 70 100,00 PLN. Rocznie - 14 019,96 PLN,  miesięcznie 1 168,33 PLN, dziennie ok 39 PLN
✔ d. Przykład: koszt pełny -  30 000 PLN na 36 m-cy = 25 945,79 PLN, Rocznie -   8 648,64 PLN, miesięcznie    720,72 PLN, dziennie ok 24 PLN
✔ e. Przykład: koszt pełny -   10 000 PLN na 24 m-ce = 23 720,40 PLN, Rocznie - 11 860,20 PLN,  miesięcznie   988,35 PLN, dziennie ok 33 PLN

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
6abrak limitu12 miesięcy00165 00060 miesięcybrak
6bbrak limitu12 miesięcy00100 00060 miesięcybrak
6cbrak limitu12 miesięcy00100 00060 miesięcybrak
6dbrak limitu12 miesięcy00  30 00036 miesięcybrak
6ebrak limitu12 miesięcy00  10 00024miesięcybrak

1 000 000 zł na 12 m-cy

Kredyt w rachunku bieżącym

Uzyskanie max kwoty zależy od:
1 lub 3 x średniomiesięczne przychody

CEL: bieżąca działalność firmy
Kredyt może być udzielony w walutach: PLN/EUR/USD

PROPOZYCJA NR 7a: 
Wymagane wpływy na konto: 1/3 przyznanego limitu miesięcznie
Uzyskanie max kwoty zależy od: 3 x średniomiesięczne przychody

PROPOZYCJA NR 7b: BIZNES
Wymagane wpływy na konto: obroty miesięczne w wysokości przyznanego limitu
Uzyskanie max kwoty zależy od: 1 x średniomiesięczne przychody

OPROCENTOWANIE:
✔ WIBOR 1M + marża ryzyka banku
✔ opłata za rozpatrzenie wniosku: bez opłat
✔ prowizja za przyznanie: od 0,5% min. 500 zł kwoty udzielonego kredytu
✔ (opcjonalnie) prowizja za odnowienie: od 0,5% min. 500 zł kwoty kredytu odnowionego
✔ (opcjonalnie) prowizja za podwyższenie: od 0,5% min. 500 zł kwoty kredytu odnowionego
✔ opłata okresowa za kredyt od 0,1%/ miesięcznie od kwoty kredytu

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
7a200tyś-60mln24050 0003xśred.przych.12/99 miesięcybrak
7b200tyś-60mln36050 0001 000 00012 miesięcybrak

1 000 000 zł na 48 m-cy

Kredyt obrotowy

Uzyskanie max kwoty zależy od:
1 lub 3 x średniomiesięczne przychody

CEL: bieżąca działalność firmy
Kredyt może być udzielony w walutach: PLN/EUR/USD
PROPOZYCJA NR 8a:
Wymagane wpływy na konto: 1/3 przyznanego limitu miesięcznie
Uzyskanie max kwoty zależy od: 3 x średniomiesięczne przychody
PROPOZYCJA NR 8b: BIZNES
Wymagane wpływy na konto: obroty miesięczne w wysokości przyznanego limitu
Uzyskanie max kwoty zależy od: 1 x średniomiesięczne przychody

OPROCENTOWANIE:
✔ WIBOR 3M + marża ryzyka banku
✔ opłata za rozpatrzenie wniosku: bez opłat
✔ prowizja za przyznanie:od 0,5% min. 500 zł kwoty udzielonego kredytu

NR OBROTYOKRES DGWKŁAD WŁ.MIN KWOTAMAX KWOTAOKRES KRED. ZABEZP.
8a200tyś-60mln24050 000100 00060 miesięcybrak
8b200tyś-60mln36050 0001 000 00048 miesięcybrak

Tomasz Hołówko
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro
605 993 726, 501 363 605
tomasz.holowko@notusfinanse.pl

Nota prawna:
Ranking kredytów firmowych.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.kredytbezzabezpieczen.pl stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.