Czy zostanie gwarantem pożyczki wiąże się z ryzykiem?

Każda osoba, która została poproszona o poręczenie kredytu powinna znać obowiązki oraz ryzyko, jakie się z tym wiąże. Dobrze jest wiedzieć, jak zabezpieczyć się w przypadku problemów ze spłacaniem zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Oczywiste jest, że poręczyciel w takiej sytuacji przejmie obowiązek regulowania rat, jednak może się na taką sytuację wcześniej przygotować i dzięki temu nie być aż tak stratnym.

Dlaczego gwarant jest w ogóle potrzebny?

Zjawisko poręczania kredytów i pożyczek na rynku finansowym istnieje już od dawna. W przypadku większości zobowiązań wystarczy oświadczenie o dochodach, wyciąg z konta bankowego czy zaświadczenie z pracy. Są to jednak standardowe sytuacje. Jeśli w grę wchodzi kiepska historia kredytowa, zadłużenie czy brak dochodów, uzyskanie pożyczki staje się o wiele trudniejsze, choć wciąż możliwe. O ile nie ma problemu, gdy wnioskujący stara się o przyznanie chwilówki, o tyle zaciągnięcie pożyczki długoterminowej przez osobę zadłużoną bez poręczenia graniczy z cudem.

Gwarant pożyczki – jaki obowiązki mogą go czekać?

Gwarant pożyczki-mogą nim być członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomemi nie można mieć pewności, że zobowiązanie będzie płacone w terminie. Za to instytucja finansowa jest zabezpieczona przed taką sytuacją i nie ponosi ryzyka, gdyż odpowiedzialność za regulowanie gwarant pożyczki . Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Dlatego jednym ze sposobów na zabezpieczenie przez gwaranta pożyczki jest ustalenie w umowie kwoty, za którą będzie on odpowiedzialny – na przykład głównej kwoty pożyczki, bez odsetek, prowizji i innych dodatkowych kosztów. Warto wybierać poręczenie cywilne, które jest zdecydowanie bardziej korzystne od poręczenia wekslowego. W niektórych przypadkach (art. 882 i art. 878.2 KC) możliwe jest uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązanie dłużnika.

1https://www.arslege.pl/istota-umowy-poreczenia/k9/a6399/