Kredyt dla zadłużonych bez BIK – na jakich zasadach jest przyznawany?

Negatywna historia kredytowa skutecznie utrudnia otrzymanie kredytu w banku. Problemy ze spłatą zobowiązania w przeszłości lub opóźnienia w uregulowaniu raty obecnie to ogromna przeszkoda do uzyskania gotówki. Inaczej do sprawy podchodzą firmy pożyczkowe, które nie sprawdzają baz udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej.

Jeśli nie BIK, to co?

Instytucje pozabankowe, podobnie jak banki ograniczone są polskim prawem, które reguluje nie tylko kwestie związane z kosztami udzielanych zobowiązań, ale również procedurami oraz warunkami zawartymi w umowie. Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) jest jedną z nich. W kwestii kredytów bez BIK ważną rolę odgrywa treść artykułu 9., która wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Oraz:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.”.

Instytucje finansowe nie muszą zatem korzystać z dostępnych baz, by móc ocenić ryzyko związane z udzieleniem zobowiązania, dlatego wiele z nich wymaga wyłącznie oświadczenia o dochodach.

Kredyt dla zadłużonych bez BIK – wymagania wobec kredytobiorcy

  • Pełnoletność – w niektórych przypadkach zobowiązania udzielane są nie od 18., ale od 20., a nawet 25. roku życia. Ważna jest również górna granica wieku, która dla różnych instytucji wynosi 60-75 lat.

  • Dochody – większość firm pożyczkowych nie sprawdza baz, ponieważ wcześniejsze problemy ze spłacaniem zobowiązań nie ma dla nich znaczenia. Istotne są natomiast dochody, które zapewnią możliwość spłacenia kredytu, o który klient wnioskuje.

  • Oświadczenie lub poręczyciel – krótkoterminowe zobowiązania będą wymagały wyłącznie oświadczenia o dochodach, natomiast kredyty dla zadłużonych bez BIK na długi termin udzielane są wyłącznie za poręczeniem.