Kredyt hipoteczny dla zadłużonych – co warto wiedzieć?

Termin „zadłużenie” rozumiany jest w dwojaki sposób. Choć oznacza przede wszystkim ciążące zobowiązania, które płacone są w terminie, potocznie stosowany jest również do określania stanu, w którym osoba ma zaległości w spłacie. Należy rozróżnić te dwa określenia, by móc mówić o kredycie hipotecznym. Instytucje finansowe bardzo ostrożnie podchodzą do klientów, posiadających inne zobowiązania, nawet jeśli nie występują żadne opóźnienia.

Jakie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny dla zadłużonych?

Jednym z kluczowych wymogów jest posiadanie dobrej historii kredytowej. Jeśli w przeszłości lub obecnie ciążą na nas zobowiązania, które nie były płacone w terminie, może pojawić się problem. Instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia kredytu hipotecznego ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka strat. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku spłacanych zadłużeń. Historia kredytowa obejmująca chwilówki lub kredyty konsumenckie, które regulowane były w wyznaczonych terminach to dla banku podstawa, na której opiera swoją decyzję.

Drugim kryterium są dochody. To one, łącznie z historią kredytową sprawiają, że zdolność kredytowa jest dobra.

Kredyt hipoteczny dla zadłużonych – kiedy bank odmówi?

Uzyskanie kredytu hipotecznego nie należy do łatwych, jeśli historia kredytowa i zdolność kredytowa nie prezentują się dobrze. Instytucja finansowa z pewnością odmówi, gdy:

  • wnioskujący obecnie ma problem ze spłatą zobowiązań. W 2018 roku zadłużenie mieszkaniowe wynosiło 432,1 mld i było wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 27 mld zł. Wyniki raportu sprawiają, że instytucje finansowe zaczynają być bardziej ostrożne, a ich wymogi rosną.

  • gdy łączna suma posiadanych zobowiązań (nawet płaconych w terminie) jest zbyt wysoka w stosunku do dochodów

  • gdy wnioskujący już posiada kredyt hipoteczny

  • gdy na wnioskującym ciąży postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne

  • gdy suma niepłaconych zobowiązań jest duża i stale się powiększa, a osoba wnioskująca nie dokłada starań, by zmniejszyć zadłużenie.