Pożyczka konsolidacyjna dla zadłużonych – najważniejsze informacje

Osoby, które posiadają wiele mniejszych zobowiązań i nie radzą sobie z regulowaniem wszystkich na czas, mogą skorzystać z korzystnego rozwiązania, jakim jest konsolidacja. W przypadku banków dostępna tylko w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do zadłużenia. Natomiast do firmy pożyczkowej mogą zgłosić się również ci klienci, których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i niekorzystnie wpłynęła na ich historię kredytową.

Konsolidacja – o co w tym chodzi?

Kredyt konsolidacyjny polega na uregulowaniu przez instytucję finansową, która go udziela, wszystkich zaległości i zobowiązań zadłużonego. Po zsumowaniu ich powstaje kwota kkredyt na dowód bez zaświadczeńredytu konsolidacyjnego. Następnie jest ona dzielona na dogodne raty i ustalony wcześniej okres kredytowania. W ten sposób z kilku mniejszych zobowiązań o wysokich comiesięcznych ratach powstaje jedno większe, ale o mniejszej racie.

Kiedy instytucja finansowa może nie przyznać pożyczki konsolidacyjnej dla zadłużonych?

Warunkiem przyznania pożyczki konsolidacyjnej dla zadłużonych jest posiadanie poręczyciela i odpowiednio wysokich dochodów. Tylko dzięki nim firma pożyczkowa może ocenić, czy pożyczkobiorca będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. W przypadku wielu instytucji pozabankowych ważne jest, by wnioskujący nie posiadał negatywnej historii w BIK. Sprawdzanie baz jest domeną nie tylko banków, ale również wielu firm pożyczkowych. Jeśli klient w przeszłości miał zaległości w spłacie, może spotkać się z odmową udzielenia zobowiązania.

Poręczyciel – niezbędny do uzyskania pomocy w spłacie zadłużenia

Zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. poręczyciel nie tylko poświadcza solidność pożyczkobiorcy, ale stanowi również zabezpieczenie przed stratami finansowymi:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.