Prowizja za spłatę pożyczki na oświadczenie online we wcześniejszym terminie

Szybsze spłacanie pożyczek nie jest niczym nietypowym. Wiele osób decyduje się na taki krok, gdy tylko uzbiera odpowiednią kwotę. Jest to korzystne pod względem psychicznym, gdyż dużo szybciej myśli nie zaprząta konieczność oszczędzania i opłacenia raty. Jednak nie zawsze odbywa się to z korzyścią dla finansów. Jak wygląda kwestia prowizji za spłatę pożyczki?

Możliwość spłaty pożyczki na oświadczenie online

Spłata pożyczki została przedstawiona w specjalnych artykułach ustawy o kredycie konsumenckim. Dlaczego w tym akcie prawnym? Jest to nadrzędny akt prawny, który odnosi się do pożyczki na oświadczenie online oraz do innych pożyczek od instytucji pozabankowej. Dzięki zapisom tej ustawy doskonale wiemy, że każda umowa może zostać spłacona przed upływem ostatecznego terminu zapłaty za nią. Wszystko zależy od tego, jaka część kredytu zostanie spłacona i na jakich warunkach, ale nie mogą być one gorsze niż przy normalnym tempie zwrotu.

Jak prowizja pożyczki ma wpływ na ostateczną korzyść

Zapis ustawy jednoznacznie wskazuje na kilka kwestii. Przede wszystkim mowa o prowizji. Nie zawsze bowiem spłata pożyczki na oświadczenie online przed terminem ostatecznego rozwiązania umowy jest korzystna. Jakie zapisy dotyczą prowizji?

  1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1 % spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.
  3. Prowizja, o której mowa w ust. 1–2, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.