Wielkość odsetek ustawowych w 2019 roku.

Zaciągając zobowiązanie pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłacenia go w terminie wskazanym w umowie. Jeśli nie działa zgodnie z podpisaną umową, a więc zalega ze spłatą, wierzyciel ma prawo domagać się zwrotu korzystając z usług firmy windykacyjnej oraz narzucić na dłużnika odsetki za opóźnienie w spłacie, co jest pewną formą odszkodowania za zwłokę.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku po nowelizacji w 2016 wskazuje, że wierzyciel ma prawo żądać odsetek za zwłokę od dłużnika bez względu na przyczyny zaistniałej sytuacji. Mówi o tym art. 481.1. Kodeksu cywilnego: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Wysokość odsetek w roku 2019 to 7 proc. w stosunku rocznym, a maksymalna stawka odsetek za opóźnienie to 14 proc. w stosunku rocznym. To jednak nie wszystko! Pożyczkodawca ma prawo obciążyć pożyczkobiorcę kosztami związanymi ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej. Do roku 2016 wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie nie była ustalona, dlatego wiele instytucji, zwłaszcza firm pożyczkowych wykorzystywało lukę w prawie i obciążało dłużników ogromnymi odsetkami. Ustawa antylichwiarska jasno i precyzyjnie określa, jak wysokie mogą być odsetki oraz inne koszty związane z wzięciem kredytu oraz spóźnieniem w spłacie.

Jak uniknąć odsetek za opóźnienie w spłacie?

Zdarza się, że instytucja bankowa lub pozabankowa pozwala umorzyć odsetki za opóźnienie w spłacie, jeśli pożyczkobiorca ureguluje zaległości. Nie zawsze jednak wniosek jest pozytywnie rozpatrzony, dlatego należy przemyśleć swoją sytuację finansową jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Wzięcie pożyczki bez możliwości jej spłaty zawsze skończy się powstaniem zaległości, a to przyczyni się do jeszcze większych problemów finansowych.